angi365.com – Chia Sẻ Kiến Thức, Những Điều Thú Vị Về Thế Giới Động Vật

angi365.com

angi365.com

Chào mừng bạn đến với angi365.com. Trang web chúng tôi cam kết bảo vệ toàn bộ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

– Tên đầy đủ
– Địa chỉ email
– Số điện thoại
– Địa chỉ

Mục đích thu thập thông tin

Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

– Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi
– Xác minh danh tính của bạn
– Gửi thông tin khuyến mãi và quảng cáo (nếu bạn đã đồng ý)
– Liên lạc với bạn và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết

 Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp.

 Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua email hoặc trên trang web của chúng tôi.

 Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Mail:

Xin lưu ý rằng việc tiếp tục sử dụng angi365.com đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.